نوید سلامتی

۱۳۹۰ خرداد ۱۶, دوشنبه

حلقه سیاه دور چشم


عبارت از بوجود آمدن حلقه نصواری رنگ در اطراف چشم میباشد که سبب مشکلات زیبایی گردیده و اکثرآ مریضان از آن رنج میبرند
مرض بیشتر نزد خانمها دیده میشود و لی وقوعات نزد ذکور نیز نادر نیست
اسباب:
با وجود آنکه اسباب مختلف در بوجود آوردن مرض ذیدخل میباشد اما در یک تعداد موارد علت آن نامعلوم بوده وبا آنهم یک یا تعداد زیادی از اسباب ذیل در تظاهر مرض ذیدخل دانسته میشود:
 1. · مرض بشکل ارثی و فامیلی در یکتعداد اشخاص بوجود مییاید.
 2. · بعد از ضربه یا تصادم اشیا به اطراف جشم.
 3. · اخذ بعضی از دوا ها مانند minocyclin و chloroquin .
 4. · تماس با مواد کیمیاوی مانند مرکبات نقره و غیره
 5. · بعد از امرض التهابی جلد ناحیه.
 6. · بعد از امراض شدید مانند هیپاتیت ملاریا , محرقه و غیره
 7. · امراض کبدی خستگی شدید و طولانی مدت عضلات اطراف چشم مانند مطالعه زیاد, دیدن تلویزیون, کمپیوتر و غیره.
 8. · بیخوابی دوامدار و یا خواب ناکافی و نارام.
 9. · ضعیفی عمومی بدن
 10. · سینوزیت
 11. · تنش های روانی واضطراب.
 12. · سردردی های شدید و دوامدار
تداوی
· از فکتور هایکه سبب تشدید مرض میگردد خوداری کنید.
· خواب کافی داشته باشید ( حد اقل 7 ساعت )
· هنگام که در معرض تابش خورشید قرار میگیرید از عینک های دودی استفاده کنید.
· در صورتیکه جلد تان خشک است از کریمهای مرطوب کننده استفاده کنید.
· به غذای تان توجه کنید و از غذا های متنوع که تمام ضروریات بدن تانرا تامین نماید استفاده نمایید.
· ادویه که برایتان توسط متخصص جلدی توصیه گردیده طبق هدایت بصورت منظم استفاده نمایید.

0 comments:

پست کردن نظر