نوید سلامتی

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱, جمعه

تنيا ورسيكلر

 نویسنده : داکتر محمد عارف عابد متخصص امراض جلدی زهروی
تينيا ورسيكلور يك مرض مزمن و خفيف جلدي ميباشد كه توسط malasazia fufur كه يك نوع ايست ميباشد بوجود ميايد
ايست ها yeasts انتانات فنگسي اند كه  بر روی جلد همه ما بصورت نارمل زندگي نموده وسبب مرض نمي گردند  وقتی که رشد ايست ها  خارج از کنترل گردد ،فرد می تواند به یک مرض جلدی به نام تنیا ورسیکالر مصاب گردد.
تنیا ورسیکالر مرض ساري نیست.
شما تنیا ورسیکالر  را از شخص دیگری اخذ نكرده و  آن را به کسی ديكري نميتوانيد سسرايت دهيد.. اين مرض یکی از شایع ترین امراض جلدی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان ميباشد. افرادی که در مناطق گرمسیری زندگی می کنند و يا شغلي دارند كه بيشتر عرق مينمايند و هواي محل كار شان گرم ميباشد ممکن است در طول سال از عود مجدد تنیا ورسیکالر شاكي باشند در مناطق سرد سير اكثرا مرض در هواي گرم بهار و تابستان عود مينمايد.
اولین علامه  تنیا ورسیکالراغلبا لکه های جلدی ميباشد  كه داراي خصوصيات ذيل ميباشد:
·        لكه هاي جلدي  سفيد تر  (که گاهی تیره تر) از جلد اطراف است. رنگ لکه ها می تواند، سفید،احمراري، قهوه اي مایل به زردويا  قهوه ای باشد
·        لكه هاي جلدي  می توانند در هر جایی از بدن ظاهر می شود. ولي بيشتر در نواحي قفسه سينه گردن و بازو هاي بوجود ميايند.
·        لكه ها خشک بوده و حاوي تفلسات و يا پوستك ها باشند.
·        ممکن است جلد خارش داشته باشد  كه در هواي گرم خارش آن شدت ميابد.
·        لکه ها به آهستگي پيشرفت ميكنند 
.
·        در هواي سرد لكه ها  ناپدید شده و يا كمتر ديده ميشوند و در بهار یا تابستان که هوا گرم و مرطوب می شود لكه ها دوباره ظاهر شده ويا بيشتر ميگردند.
گاهی اين لكه ها برنگ سفيد بوده و ميتواند با ویتیلیگو يا مرض  پيس اشتباه شود. ویتیلیگو یک مرض جلدی است که باعث می شود جلد رنگ برنگ سفيد تباشيري تبديل گردد و علت ان ازبين رفتن حجرات رنگساز جلد ميباشد در حاليكه در مرض تينيا ورسيكلر رنگ جلد كمرنگ بوده ولي كاملآ سفيد نميباشد و علت سفيد شدن جلد جلوگيري از توليد رنگ جلد حجرات ميلانوست يا حجرات رنگساز توسط  انزايمهاي ايست ميباشد.
چه کسی مصاب  تنیا ورسیکالر می شود ؟
فنگسی که باعث تنیا ورسیکالر ميگردد بروي جلد همه ما بصورت نارمل زندگي می کند.
معلوم نیست چرا ايست ها  در جلد برخی از افراد بيشتر رشد نموده و سبب مرض ميگردند و نه در دیگران.اما دانسته شده است كه:
نوجوانان و بزرگسالان جوان بیشتر مستعد به مرض  هستند زیرا آنها دارای جلد چرب ميباشند و ايست ها بيشتر تمايل به جلد چرب دارند.
نزد كهن سالان  و کودکان به ندرت دریافت ميگردد مگر اینکه آنها در یک منطقه گرمسیری یا نیمه گرمسیری زندگی کنند.
افرادی که در مناطق غیر گرمسیری زندگی می کنند اغلبآ تنیا ورسیکالر در طول ماه خشک و سرد، ناپدید شده و يا از شدت آن كاسته ميشود.
چگونه متخصصین جلد ي می تواند تنیا ورسیکالر را تشخيص دهد؟
یک متخصص جلد اغلبآ می تواند با يك  نگاه در جلد بگویید که آیا یک مريض مصاب  تنیا ورسیکالراست يا خير اگر هر گونه شکی وجود داشته باشد، متخصص جلدي  یکی از روش هاي  زیر را جهت تشخیص دقیق انجام ميدهد:
گرفتن پوستك هاي ناحيه مصاب و معاينه آن تحت ميكروسكوپ
معاينه جلد با چراغ مخصوص كه بنام wood lamp ياد ميگردد
چگونه متخصصان جلدي تنیا ورسیکالر را تداوي  می نمايند ؟
در تداوي تينيا ورسيكلور از صابونها، شامپو ها و لوشنهاي ضد فنگس استفاده بعمل ميايد گاهي متخصصين جلدي حهت تداوي مرض از ادويه خوراكي نيز جهت تداوي مرض استفاده مينمايند كه بستگي به شدت مرض و عدم پاسخ دهي مرض با تداوي هاي موضعي ميباشد
با وجود تد اوي مرض و ازبين رفتن عامل مرض ممكن است لكه هاي جلدي به مدت مديدي در روي جلد باقي بماندولي درنهايت از بين ميروند در شروع تداوي لكه هاي سفيد بيشتر كمرنگ گردند كه علت آن ازبين رفتن فنگس و پوستك هاي جلد بوده و جلد بيشتر سفيد بنظر ميرسد و اكثرآ سبب ميشود تا مريضان فكر كنند كه تداوي سبب بدتر شدن حالت شان گرديده در حاليكه چنين نبوده و ادامه تداوي سبب زايل شدن لكه ها ميگردد.
وقايه
منظور از وقايه مرض جلوگيري از رشد بيش از حد عامل مرضي يا فنگس درجلد ميباشد. داشتن حفظ اللصحه خوب و استعمال منظم صابونها و شامپو هاي ضد فنكسي ميباشد كه بعد از بهبودي مرض حد اقل هفته يكبار بايد استعمال گردد

0 comments:

پست کردن نظر