نوید سلامتی

۱۳۹۱ تیر ۶, سه‌شنبه

مراقبت جلد در مریضان شکر
جلد افرادیکه مصاب به شکر هستند نهایت خشک میباشد بالخصوص زمانیکه اندازه شکر شان در خون بلند میرود که این شکر بلند سبب ضیاع مایعات عضویت شده و باعث خشک ساختن جلد میشود.
خشک شدن جلد سبب ترکیدگی و خارش های جلدی میشود که بالاخره باعث سرایت انتان به جلد شده میتواند .
جلد خشک مریضان از باعث نیوروپتی (مشکلات عصبی) هم بوده میتواند, اعصاب که پا ها را تعصیب نموده بیشتر مصاب گردیده و زکنال های عصبی که جهت افراغ عرق است انتقال ننموده عرق تولید نمیگردد بنآ رطوبت و نرمی نورمال جلد از بین رفته و جلد خشک میباشد, پس مرطوب نگهداشتن جلد در مریضان دیابت یکی از خوبترین شیوه ها جهت جلو گیری از مشکلات جلدی میباشد:
• جلد تانرا توسط یک صابون شسته , آب کش نمودهو توسط یک روپاک نرم خشک کنید. و یا توسط یک کریم مرطوب کننده جلد تانرا چرب کنید .
• جلد تمام نواحی عضویت تانرا برای دریافت نقاط سرخ , آبله ها , زخم ها تفتیش نمایید زیرا این ها تمامآ سبب مکروب های دوامدار میشوند.
• با آب بسیار داغ و بسیار گرم حمام نگیرید زیرا باعثخشک شدن جلد میگردد.
• تغییراتی که در جلد پا های تان حس میکنید با داکتر تان در میان گذاشته و مطابق به رهنمایی ایشان عمل نمایید.
• جروحات جلدیرا فورآ تداوی کنید و زخم های کوچک را با آب و صابون شستشو نمایید.
• سویه شکر خون تانرا تا حد امکان در حدود نورمال نگهدارید.
• فشار خون تان را کنترول نمایید و سویه کولسترول را نیز با گرفتن ادویه لازم در حدود نورمال نگهدارید تا جریان خون تان سریع شده و جلد شما را صحتمند نگهدارد.
• مقدار زیاد مایعات مانند نوشابه های بدون شکر چون آب اخذ نمایید زیرا باعث شادابی جلد شما میشود
ارسال شده توسط: داکتر محمد آصف آرام متخصص امراض داخله عمومی

0 comments:

پست کردن نظر