نوید سلامتی

۱۳۹۱ شهریور ۸, چهارشنبه

مراقبت دستها

همانطوری که داشتن صورت زیبا و شفاف نیاز به مراقبت دارد داشتن دستهای زیبا که بعد از صورت همیشه قابل دید بوده نیاز به مراقبت های ویژه دارد از جانب دیگر دستها به مثابه عضوی از بدن که همیشه برهنه است و در معرض آسیب های جدی شعاع آف
تاب ، هوای آلوده و مواد کیمیاوی که در شوینده ها موجود میباشد قرار دارد جهت سلامت و زیبایی دستهای تان برعلاوه نظافت دستها به نکات ذیل توجه داشته باشید.
1. استفاده از کریمهای مرطوب کننده :همیشه دست های تانرا با مرطوب کننده های جلدی خصوصا بعداز حمام شستن ظروف ، لباس شویی و هنگام استرحت چرب نمایید این عمل سبب میشود تا جلد دست شما را از عوارضی که از سبب شوینده ها ایجاد میشود محافظت نموده و دستهای نرم ملایمی داشته باشید.
2. محافظت دست از شعاع آفتاب: از ضد آفتاب تا نتنها در روی بلکه به دستها هم استفاده نمایید لباس شویی در شعاع آفتاب که متاسفانه اکثرآ خانمهای افغان انجام مییدهند از سبب تاثیرات مشترک مواد کیمیاوی صابون و پودر لباس شویی و شعاع آفتاب بالای دستها سبب خشک شدن ، خشن شدن ، تیرگی و بالاخره لکه های قهویی پشت دستهای تان گردد.
3.استفاده از کریمهای لایه بردار با مشوره با داکتر معالج تان
4. خود داری از جویدن ناخن: جویدن ناخن که یک عمل غیر ارادی بوده و هنگام استرس مریضان ناخود آگاه به جویدن ناخن میپردازند اگر شما به چنین حالتی مبتلا استید با داکتر معالج تان مشوره نمایید . جویدن ناخن سبب بد شکلی ناخن می گردید .
5. طریقه درست کوتاه نمودن ناخنها: دستهای تانرا قبل ا ز کوتاه نمودن ناخن در بین آب بگذارید و یا ناخنها تانرا بعد از استحمام کوتاه نمایید این عمل سبب جذب آب توسط ناخن، نرمی و انعطاف پذیری ناخن گردیده و ناخنهای تان به آسانی کوتاه میگردد.
6. استفاده از صابون مناسب جهت شستن دستها بسیار اهمیت داشته صابونهای قوی و مخرش میتواند سبب آسیب به جلد دستهای تان گردد بهتر است از صابون های حاوی گلیسیرین استفاده نمایید.
7. هنگام لباس شویی و شستن ظرف از دستکش استفاده نمایید و کوشش شود از نفوذ آب به دستکش خوداری شود و از دستکشهای با استر کتان استفاده نمایید تاعرقی تولید شده را جذب نماید و مرتبآ دستهای تانرا از دستکش خارج و دستکش تانرا را در هوی آزاد بگذارید تا خشک شود.
8. به غذای تان توجه داشته باشید تغذی خوب رول عمده یی در سلامت عمومی بدن و جلد دستها داشته و بدون رژیم غذایی خوب هرگز نمیتوانید جلد و بدن سالم داشته باشید کوشش کنید بیشتر از سبز ی و میوه استفاده نمایید.

‏Photo: مراقبت دستها همانطوری که داستن صورت زیبا و شفاف نیاز به مراقبت دارد داشتن دستهای زیبا که بعد از صورت همیشه قابل دید بوده نیاز به مراقبت های ویژه دارد از جانب دیگر دستها به مثابه هضوی از بدن که همیشه برهنه است در معرض آسیب های جدی شعاع آفتاب ، هوای آلوده و مواد کیمیاوی که در شوینده ها موجود میباشد قرار دارد جهد سلامت و زیبایی دستهای تان برعلاوه نظافت دستها به نکات ذیل توجه داشته باشید. 1. استفاده از کریمهای مرطوب کننده :همیشه دست ها تانرا با مرظوب کننده های جلدی خصوصا بعداز حمام شستن ظروف ، لباس شویی و هنگام استرحت چرب نمایید این عمل سبب میشود تا جلد دست شما را از عوارضی که از سبب شوینده ها ایجاد میشود محافظت نموده و دستهای نرم ملایمی داشته باشید. 2. محافظت دست از شعاع آفتاب: از ضد آفتاب تا نه تنها در روی بلکه به دستها هم استفاده نمایید لباس شویی در شعاع آفتاب که متاسفانه یک عنعنه افغانی میباشد میتواند از سبب تاثیرات مشترک مواد کیمیاوی صابون و پودر لباس شویی و شعاع آفتاب بالای دستها سبب خشک شدن ، خشن شدن ، تیرگی و بالاخره لکه های قهویی پشت دستهای تان گردد. 3.استفاده از کریمهای لایه بردار با مشوره با داکتر معالج تان 4. خود داری از جویدن ناخن: جویدن ناخن که یک عممل غیر ارادی بوده و هنگام استرس مریضان ناخود آگاه به جویدن ناخن میپردازند اگر شما به چنین حالتی مبتلا استید با داکتر معالج تان مشوره نمایید . جویده ناخن سبب بد شکلی ناخن گردیده و سبب میشود . 5. طریقه درست کوتاه نمودن ناخنها: ستهای تانرا قبل ا ز کوتاه نمودن ناخن در بین آب بگذارید و یا ناخنها تانرا بعد از استحمام کوتاه نمایید این عمل سبب جذب آب توسط ناخن، نرمی و انعطاف پذیری ناخن گردیده و ناخنهای تان به آسانی کوتاه میگردد. 6. استفاده از صابون مناسب جهت شستن دستها بسیار اهمیت داشته صابونهای قوی و مخرش میتواند سبب آسیب به دستهای تان گردد . 7. هنگام لباس شویی و شستن ظرف از دستکش استفاده نمایید و کوشش شود از نفوذ آب به دستکش خوداری شود و از دستکشهای با استر کتان استفاده نمایید تاعرقی تولید شده را جذب نماید و متبا دستهای تانرا از دستکش خارج و دستکش را در هوی آزاد بگذارید تا خشک شود. 8. به غذای تان توجه داشته باشید تغذی خوب رول عمده یی در سلامت عمومی بدن و جلد دستها داشته و بدون رژیم غذایی خوب هرگز نمیتوانید جلد و بدن سالم داشته باشید و بیشتر از سبز ی و میوه استفاده نمایید.‏

0 comments:

پست کردن نظر