نوید سلامتی

۱۳۹۲ فروردین ۲, جمعه

ابراز تسلیت


پوهاند غضنفر که در سال ١٣٠٦ در قريه مرکزی کلنگار ولایت لوگر تولد شده، در عرصه خدمات صحی خدمات وافر را انجام داده بودند.پوهاند غضنفر مدت هشت سال در دانشگاه امريکايی بيروت و برای دوسال در امريکا در رشته طب تحصيل نموده است.
خدمات شايانی در عرصه طبابت در کشور انجام داده است. وی از جمله خبرگان و نخبه گان کشور به شمار می رود. استاد غضنفر تمام تلاش هايش را در جهت تربيه اطبای جوان کشور انجام داده است. وی استاد بيوشيمی دانشکده طب کابل بود و لابراتوار بيوشيمی که شاگران طب در آن کار می کردند از جمله تحفه هايی وی بود که در اثر کار های تحقيقاتی شان در بيروت انجام داده بودند. علاوه بر آن دستگاه سيروم سازی علی آباد که تا مدت های طولانی همه شفاخانه های کابل را سيروم می داد، دستگاه تصفيه هوا که در عمليات خانه شفاخانه علی آباد فعال بود از آن جمله تحفه ها است که اين استاد گران مايه آنها را در خدمت جوانان وطن قرار داد و با اين عمل شان درس وطنپرستی را به همگان آموختاند. استاد غضنفر يکی از شخصيت های علمی کشور بوده که افتخار همه دانشمندان وطن است.
علاوتاً استاد غضنفر تهداب گزار صحت عامه کشور، مکتب نرسنگ و ستراتيژيست عرضه خدمات صحی باکيفيت در کشور بود.
جهت قدردانی از خدمات استاد غضنفر در عرصه طبابت انستيتيوت علوم صحی بنام (انستيتيوت علوم صحی استادغضنفر) و همچنان کتابخانه دانشگان طبی کابل، بنام استاد غضنفر مسمی گر ديده است.
استاد غضنفر در حمل 1388 در اثر حمله قلبی بينايی خود را از دست است.
استاد غضنفر شخصيتی صميمی و مهربان دارد با آواز گيرای خود شاگران را مجذوب خود می کرد. کمتر کسی می توان يافت که در ساعت درسی وی حاضر نباشد و با دقت تمام به صحبت ها و درس های وی گوش ندهد. وی نه تنها درس مسلکی می داد بلکه با به تصوير کشيدن زنده گی و فعاليت های خود، با ابراز تجارب و اندوخته های خود از طريق قصه های شرين درس از خودگذری، وطنپرستی، اخلاق نيکو داشتن، و دها و صد ها خوبی های ديگری را به شاگردانش می آموزاند.
تلاش نمودم تا اگر زنده گی نامه مفصلی از وی به نشر بسپارم ولی نه توانستم. زيرا در سايت های ما قدردانی از دانشمندان و علما کم تر انعکاس يافته است.
جايزه افتخاری از سوی وزارت صحت عامه افغانستان در کنفرانسی که زير عنوان ارتقای اخلاق طبابت در افغانستان به تاريخ های 26 و 27 قوس 1391 \ 15 تا 16 دسامبر 2012 داير شده بود به پوهاند داکتر سيد الف شاه غضنفر، از طرف حامد کرزی رييس جمهور افغانستان داده شد.
در اين محفل مختصر سوانح داکتر سيد الف شاه غضنفر قرائت گرديد و از خدمات وی در عرصه طبابت در کشور قدردانی به عمل آمد.
گفته شده است که از اين پس همه ساله جايزه ای به نام <جايزهء استاد غضنفر> به کارمندان شايستهء عرصه طبابت که از خود اهليت و شايسته گی نشان بدهند اهدا خواهد شد. اين روند از خود سيدالف شاه غضنفر آغاز گرديد.
در 18 سرطان 1388 \ 19 جولای 2009 نيز مدال عالی دولتی سيد جمال الدين افغان، سيدمحمد امين فاطمی وزيرصحت عامه و داکتر محمد اعظم دادفر وزير تحصيلات عالى به استاد غضنفر تفويض گرديده بود.

0 comments:

پست کردن نظر