نوید سلامتی

۱۳۹۴ تیر ۱۹, جمعه

چرا موهای تان دراز نمیشود؟

دوکتور غلام جیلانی نقشبند زاده 
 متخصص جلدی زیبایی
آیا میدانید چرا بعضی اشخاص موهای طویل دارند و نزد بعضی اشخاص موها کوتاه میماند و بیشتر رشد ندارد؟
موها در حالت نارمل در حدود یک سانتی متر در یک ماه رشد میکنند و رشد مو ها بصورت مجموعی هرگز قطع نمی گردد اما موها بصورت دوری دوره های فعالیت، انتقالی و استراحت را سپری می‌نمایند هر پیاز مو دارای دوره فعالیت یا اناژن 3 الی 5 ساله میباشد و در این مدت موها رشد دارند و بعد ازین مرحله داخل مرحله انتقالی دو تا سه هفته یی و بالاخره دوره استراحت 3 ماهه گردیده که درین مدت موها میریزید و با ختم مرحله استراحت و فعال شدن دوباره پیاز مو، مو دوباره رشد مینماید.

باین حساب هرقدر دوره رشد مو طولانیتر باشد موها طولانیتر میباشد حالا تصور کنید نزد خانمی که دوره فعالیت پیاز مو 5 سال است طی 5 سال موها در حدود 60 سانتی متر مو رشد میکند و موهای طولانیتر دارد اما خانمی که دوره فعالیت پیاز مو کوتاه باشد به همان اندازه موهای کوتاهتر داشته میباشد در حالات استثنایی پیازهای مو دارای دوره های اناژن طولانیتر میباشد که درچنین حالات مو ها بیشتر رشد نموده و طولانیتر میباشند.
طول دوره فعالیت پیاز مو یک مسئله ارثی است و ارثیت در آن رول دارد برعلاوه بعضی حالات میتواند این دوره را کوتاه ساخته و سبب ریزش موی سریع گردیده و هم موها کم حجم و کوتاه باشد. اما این حالات کدامها اند؟

1.
تغذی نامتوازن و سوءتغذی.
2.
تشویش های شدید و غم و اندوه
3.
مشکلات هورمونی مانند ریزش موی ارثی هورمونی و غده جاغور
4.
امراض شدید جسمی
5.
استرس های فزیکی مانند عملیاتهای جراحی
6.
اخذ بعضی دوا ها مانند دوا های ضد سرطان، دو های فرط فشار خون، دو های پایین آورده چربی خون….
پس بخاطر داشتن موهای پر پشت و دراز تغذی متوازن داشته باشید ، از تشویش دوری کنید اگر مشکل داخلی دارید با متخصص داخلی و اگر مشکلات مو داشته باشید با متخصص جلدی مشوره کنید.

0 comments:

پست کردن نظر