نوید سلامتی

۱۳۹۴ مرداد ۲۸, چهارشنبه

داکتر ۵ ستاره


آیا تابحال اصطلاح داکتر 5 ستاره را شنیده اید؟ داکتر ۵ ستاره اصطلاحی است که سازمان صحی جهان برای توصیف یک داکتر حاذق و ماهر به کار می برد. معیارهای داکتر ۵ ستاره عبارتند اند از:

۱- فراهم کردن مراقبت درمان
 ۲- تصمیم گیری
 ۳- برقراری ارتباط
۴-رهبری اجتماعی
 ۵ – عملکرد تیمی
می بینید که ارائه درمان صحیح تنها یکی از معیارهای داکتر پنج ستاره است و دیگر معیارها بیشتر به جنبه های اجتماعی و روابط عمومی داکتر اشاره دارند. بطور خلاصه می توان گفت که دنیای داکتری دنیای ارتباطات است و بدون بهره گیری از ابزارهای ارتباطی، موفق شدن در این رشته سخت خواهد شد. خوشبختانه با پیشرفت فن آوری اطلاعات و گسترش رسانه های ارتباطی، امکانات بیشتری در .اختیار دوکتوران قرار گرفته است تا بتوانند خود را در مسیر موفقیت قرار دهند.

0 comments:

پست کردن نظر