نوید سلامتی

۱۳۹۴ مرداد ۲۹, پنجشنبه

درمان نابینایی با ابداع شیوه ای نوینالیاس جراده ، دکتور لبنانی شیوه ای نوین برای درمان نابینایی ابداع کرد.
این دکتور لبنانی توانست با انتقال بخش هایی ازچشم راست بیمار به چشم چپ وی، نابینایی ۳۰ ساله وی را درمان کنداین دکتور لبنانی درباره این عمل جراحی گفت : حاتم سلیمان بیماری بود که یکیاز چشمان وی براثر برخورد ترکش درجنگ داخلی لبنان آسیب دیده بود وداکتران تلاش کرده بودند که قرنیه وبخش قدامی چشم وی راترمیم کنند.
جراده افزود: این بیماردو بار تحت عمل پیوند قرنیه قرارگرفت ولی در هر دو بار بدن وی قرنیه را پس زد و این عمل ها به تخریب کامل سطح چشم و سلول های بنیادی او منجر شد  وی بیان کرد : چشم راست این بیمار تا حدودی سالم بود ولی از انسداد عروق شبکیه رنج می برد که آن هم منجر به نابینایی وی شده بود  پس از تخریب شبکیه چشم راست، بخش قدامی شامل قرنیه و عدسیه آن سالم مانده بود درحالی که چشم چپ ازتخریب همین بخش رنج می برد اما شبکیه و عصب بینایی وی سالم بود  داکتر به این نتیجه رسید که شاید با انتقال بخش قدامی چشم راست به چشم چپ بتوان به این بیمارکمکی کرد  جراده پس ازتحقیقات بسیار و مشورت با اساتید و متخصصان بزرگ دریافت که تاکنون چنین عملی بی سابقه است ولی همه این افراد این ایده را شایسته آزمودن دانستند  دکتور بیمار را درجریان ایده خود قرارداد و غیرقابل پیش بینی بودن هرنتیجه ای را به اطلاع وی رساند و بیمار نیز با انجام عمل جراحی موافقت کرد  این عمل جراحی درمدت سه ساعت و با بکارگیری دقیق ترین فناوری ها انجام شد و بخش قدامی چشم راست شامل قرنیه و سلول های بنیادی به چشم چپ پیوند زده شد و پس از باز کردن پانسمان، مشخص شد که بیمار بینایی خود را باز یافته است 


0 comments:

پست کردن نظر