نوید سلامتی

۱۳۹۴ شهریور ۱۸, چهارشنبه

شامپو های مو یا Hair shampoos

متخصص جلدی زیبایی 
ایمیل: wahab.darwish@gmail.com
شامپو ها به صورت ساده برای پاک کردند مو ها طراحی شده اند هر چند این امر کار مغلق به شمار میاید چنانچه حد اوسط سطح موها درخانم تقریبا 8 متر مربع است که باید شا مپو ها آنرا پاک کنند.
شامپو ها مکلف اند تا سیبوم (چربی ) ، طبقه شاخی جدا شده جلد یاdesquamated stratum corneum ، محصولا ت فیشنی یا styling products که درسر استفاده میشوند و هم چنان چرک ها یا آلوده گی های محیطی را از راس پاک کنند.شامپو ها حاوی مواد پاک کننده یا detergent ، مواد کف کننده یا foaming agent ، عطریات یا fragrances ، محافظ یاpreservative و مواد افزایشی خاص یاspecialty additives میباشند.
پاک کننده های مصنوعی یا synthetic detergents چربی و چرک را پاک میکنند اما باید دانست که پاک کردن زیاد چربی سبب ازبین رفنتن جلای مو شده وهم چنان باعث مشکلات درشانه کردن میشود که این خود باعث ایجاد ضرورت استفاده از hair conditioner یا حالت دهنده های مو میشود.
پاک کننده های شامپو یا shampoo detergents ازنظر کیمیاوی میتواند به اشکال ذیل تقسیم بندی شود:
  • Anionics
  • Cationics
  • Ionics
  • Ampho terics و natural surfactants

تفاوت اساسی صابون وشامپو دراضافه نمودن مواد جدا کننده درآنها میباشد که سبب دفع آیون های مگنیزیم وکلسیم شده تا از تشکل نمک ها ویا صابون های غیر قابل حل که به حیث بقایای صابون شناخته میشوند جلو گیری گردد واز طرف دیگر بدون اضافه کردن مواد جدا کننده درشامپو ها باعث کاهش جلای مو و هم چنان خارش سر میگردند.
انواع مختلف شامپوها وجود دارند تا ضرورت پاک کردند انواع مختلف مواد را مرفوع سازند.

0 comments:

پست کردن نظر