نوید سلامتی

۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

هزار سال بعد چه شکلی خواهیم شد؟

مرکز تحقیقاتی AsapScience به‌تازگی فیلمی منتشر کرده که موضوع آن تغییر‌هبراساس يافته‌هاي اين تحقیق تغیرات جنتيك باعث خواهد شد برخي انسان‌ها داراي چشماني‌ سرخ رنگ‌ شوند.
افزون بر اين در پاسخ به گرمايش زمين، جلد انسان‌ها شروع به تيره‌تر شدن مي‌كند.
نسل‌هاي بعد باهوش‌تر، قدبلندتر و خوش‌‌قيافه‌تر خواهند بود.ای ظاهری انسان‌ها در ۱۰۰۰ سال آینده است.

0 comments:

پست کردن نظر