نوید سلامتی

۱۳۹۴ آبان ۴, دوشنبه

تداوی خانگی سرفه

* گل ختمی که گیاهی است اثرات ضدالتهابی و ضدسرفه قوی دارد و مصرف جوشانده گل ختمی نیز به دلیل داشتن ترکیبات نرم کننده می تواند برای تداوی سرفه های خشک و مزمن مفید باشد. 

* جوشانده زنجبیل، تداوی سرفه های شدید مؤثر است.

* از دیگر مسکن های سرفه می توان دم  شدن در دیگ بخار سنجیت و زنجبیل را نام برد.
*  آش کدو و میوه های پخته شده برای تسکین سرفه مؤثر است. همچنین مصرف آش سبزی و سوپ سبزیجات حاوی گشنیز،  و پالک نیز مفید است.

* کسانی که زیاد سرفه می کنند یا دارای تورم در ناحیه مجاری تنفسی هستند، مصرف جوشانده شکوفه سیب و خود سیب نیز برایشان بسیار مفید است.


* تخم پخته نیز در رفع سرفه های خشک مؤثر است. 

منبع:تبان

0 comments:

پست کردن نظر