نوید سلامتی

۱۳۹۴ مهر ۱۷, جمعه

موبایل و جوانی دانه

آیا میدانید؟ استفاده از تلفن همراه سبب تشدید جوانی میگردد. اما چرا؟ تلفن همراه منبع بزرگ از میکروب ها میباشد چون شما هرگز تلفن خود را پاک نمیکنید و موبیل تان با چربی جلد آلوده شده و چربی جلد محیط مناسب برای رشد باکتر ها بوده همچنان گرمای موبیل حین استفاده رشد این میکروبها را بیشتر ساخته و استفاده موبیل و قرار دادن آن نزدیک روی سبب میگردد تا این باکتری ها به جلد صورت تان انتقال و سبب تشدید بیماری تان شود. پس چگونه از شر میکروبهای موبیل ما رهایی یابیم؟
۱. هرگز در حالات که شما در جای های ناپاک هستید تلفن خود را جواب ندید مانند حمام تشناب....
۲. حد اقل موبیل تاترا روز یکبار با مایع ضد عفونی کننده دست hand sanitizer و یا دستمال مرطوب پاک کنید.
۳. در وقت غذا خوری از موبیل هیچ استفاده نکنید چون چربی غذا به موبیل انتقال و موبیل را محیط مناسب برای رشد باکتر های میسازد.
۴. هنگام صحبت از موبیل ، موبیل تانرا دور تر از صورت تان بگیرید و موبیل را به جلد روی تان فشار ندهید.
۵. از هدفون استفاده کنید. تحقیقاتی نشان داده اند که موبیل کثیفتر از کمود تشناب میباشد.
چون موبیل برای اکثریت چیزی است که هرگز برای صفایی و پاک کردن آن اقدام و عمل صورت نمیگیرد. پس مواظب نظافت موبیل های تان باشید

0 comments:

پست کردن نظر