نوید سلامتی

۱۳۹۴ آبان ۲۰, چهارشنبه

نکات مهم در همکاری مریض برای استفاده درست دوا

داکتر محمد عارف عابد
متخصص جلدی ز هروی 
عدم همکاری در استفاده دوا توسط مریض یا compliance  یک مشکل عمده را در تداوی جوانی تشکیل میدهد و تحقیقات نشان داده است ۲۷ فیصد مریضان مصاب جوانی دانه دوای شانرا درست استفاده نمیکنند. پس چطور میتوانید سبب شوید تا مریض دوای خود را بصورت درست استفاده نموده و بهبود یابد. 

۱. ایجاد اعتماد

حاصل نمودن اعتماد مریض کلید اصلی استفاده درست دوا میباشد.  مریض به دوا اعتماد ندارد به کمپنی دوا اعتماد ندارد،  بلکه یگانه چیزی که میتواند به آن اعتماد کند داکتر معالجش است و اعتماد به داکتر قاعده اصلی استفاده درست از دوا میباشد.
به حرفهایی مریض گوش بدهید و طوری عمل کنید تا مریض متوجه شود شما مشکلات مریض را درک کرده اید و به تداوی آن اقدام میکنید. ارتباط چشمی با مریض داشته باشید بصورت سازمان‌یافته به مشکلات او رسیدگی کنید.
چیزهای که سبب سلب اعتماد مریض به داکتر میشود غیر دوستانه بودن با مریض، بی نظمی در نطق و لباس و کلینیک داکتر و عدم صداقت داکتر به مریض میباشد.
۲. بزودی مریض را بخواهید
تعقیب مریض بعد از یک هفته بسیار لازمی میباشد. مراجعه مریض، تماس تلفونی، ایمیل و صحبت کردن در مورد چگونگی کارکرد  دوا میتواند در استفاده درست دوا بسیار موثر باشد.
در ارتباط بودن با مریض بصورت هفته وار کلید مهم در استفاده درست دوا بوده و در صورتیکه مریض دوایش را درست استفاده نکرده باشد  و یا عوارض جانبی دوا ایجاد شده باشد داکتر به مریض شیوه استفاده درست دوا را ذکر نموده و همچنان در  صورت ایجاد عوارض جانبی داکتر به رفع آن پرداخته و سعی میگردد تا مریض دوای را به صورت درست وبا کمترین عارضه جانبی ادامه بدهد.
۳. تداوی را ساده سازید
تحقیقات نشان داده است هرقدر استفاده دوا ساده باشد مریض دوا را درست استفاده میکند بر عکس هر قدر استفاده دوا مغلق باشد و تعداد دوا ها بیشتر باشد استفاده درست دوا کمتر اتفاق میافتد. مثلا شما به جای استفاده از دو دوا ( Adepalene  و clindamycine )  بصورت جداگانه میتوانید از ژلی که بصورت ترکیبی هردو دوا را دارد استفاده کنید. 
۴. قیمت دوا را در نظر داشته باشید
اگر شما دوایی تجویز میکنید که مریض نتواند خریداری کند پس استفاده هم نمی کند. پس لازم است دوای شما مطابق به نیاز و مناسب به اقتصاد مریض تان باشد. یکی از راه های کاهش قیمت برای بیماران استفاده از دواهای ژنریک است معمولا دواهای ژنریک قیمت پایینترین نسبت به براند ها دارند. اما مشکل که ما در افغانستان داریم اینست که بعضی مریضان که از راه های دور میایند به دوای کم و قیمت پایین دوا اعتماد نمیکنند. که به چنین مریضان باید بصورت فردی پیشامد گردد. و یا هم مریضی که بار ها پیش داکتر صاحبان داخلی و خارجی رفته و دواهای بی شماری را مصرف کرده است به دوای کم دواهای قبلا استفاده شده و دوا های که میشناسد اعتبار ندارد و مصرف نمیکند.
۵.  در باره عوارض جانبی دوا صحبت کنید.
چیزی که مریض را به عدم استفاده دوا وا میدارد آگاه شدن آن در باره عوارض جانبی دوا است. و مریضان معمولا در باره دوا یا از طریق معلومات  قطی دوا و یا انترنت به عوارض جانبی دوا پی میبرند و از استفاده آن اجتناب میکنند.
باید به مریض فهمانده شود تا این عوارض جانبی در همه استفاده کنندگان دوا ایجاد نمیگردد بلکه احتمالا در فیصد کمی از مصرف کنندگان ایجاد میگردد. همچنان شما میتوانید از عوارض جانبی یک دوا بصورت فایده آن ذکر کنید مثلا جوانی دانه از سبب چرب بودن زیاد جلد ایجاد میگردد  و استفاده از مشتقات رتینوید سبب retinoid Dermatitis گردیده و مریض آنرا قطع مینماید باید به مریض فهمانده شود تا دوا را به مقدار کم استفاده کند و اگر مصاب رتینوید درماتیت میگردد ازین به صفت یک عمل خوب دوا تعریف شود مثلا به مریض گفته شود جوانی دانه شما از سبب چربی بیش از حد جلد ایجاد شده و دوا جلد شما را خشک میکند تا جوانی دانه بهتر  شود.    

0 comments:

پست کردن نظر